//////

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dotyczy to również administracji państwowej. Wszystkie te jednostki mogą powoływać rzeczników, ale nie muszą. Sposób ich dzia­łania oraz zakres obowiązków jest wewnętrzną sprawą zatrudniającej ich instytucji.Ustawowe postanowienia uzupełniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz orga.- nizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej. Przede wszystkim wskazano podmioty, na których ciąży obowiązek udzielenia prasie informacji. Są to naczelne, centralne i terenowe organy administracji rządowej, przedsiębiorstwa państwowe i spółki Skarbu Państwa oraz inne państwowe jednost­ki organizacyjne.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!