//////

AKCEPTACJA POWSZECHNEJ DEFINICJI

Akcentując brak powszechnie akceptowanej definicji globalizacji, wiążąc ją głównie z „wielością powiązań i sprzężeń między państwami i społeczeństwami”, autorzy z Grupy Lizbońskiej rozróżnili następują­cych siedem jej obszarów: globalizacja finansów i własności kapitału, globalizacja rynków i strategii, globalizacja technologii oraz badań i wiedzy, globalizacja stylów życia i modeli konsumpcji (globalizacja kultury), globalizacja rządzenia i regulacji prawnych, globalizacja jako polityczne ujednolicenie świata, globalizacja postrzega­nia i świadomości. Globalne rynki finansowe porównywane są czasem do potężnego, bardzo sprawnego, a przy tym brutalnego „niwelatora (te firmy, które przetrwają konkurencję, będą mieć zwiększone możliwości).

Leave a Reply

error: Content is protected !!