//////

BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe przeprowadzone w USA dowodzą, że banki pozyskujące klientów przez rozbudowywanie swoich sieci • oddziałów muszą przeznaczać ok. 60% swych przychodów na pokrycie kosztów działalności. Produkty bankowe oferowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej obniżają koszty działalno­ści banku do poziomu 30-40% przychodów. Natomiast profesjonalnie wdrożone systemy usług internetowych pozwalają na zredukowanie kosztów do poziomu 15-20%. Sposób przeprowadzania transakcji wpływa bardzo znacząco na koszt transakcji. Według danych IBM Consulting Group koszt pojedynczej transakcji re­alizowanej bezpośrednio w oddziale bankowym wynosi 5,30 USD, przez pocztę elektroniczną (e-mail) 4,78 USD, przez telefon 2,12 USD, natomiast przez Internet tylko 0,09 USD.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!