//////

CHWILA UCHWALENIA ŚRODKÓW

Z chwilą uwolnienia środków masowego przekazu od nadzoru cenzury sprawo­wanej przez państwo, informacja z dobra reglamentowanego stała się towarem ryn­kowym. Zapisy zawarte w ratyfikowanych przez Polskę: Powszechnej deklaracji praw człowieka (art. 19) i Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycz­nych (art. 19) przestały być sloganem, a nabrały wreszcie cech wytycznych. Czym jest polityka informacyjna? Z pewnością stanowi część polityki w ogóle. Jest jej narzędziem, które musi być stale doskonalone. Przy rozróżnieniu sprzedawa­nia produktów oraz sprzedawania idei—polityka informacyjna jest jeszcze jedną od­mianą komunikacji społecznej.Różne grupy i środowiska społeczne, podmioty życia politycznego, organizacje prawne, publiczne czy państwowe dostarczają społeczeństwu wiedzy o swej działal­ności, założeniach i kierunkach pracy.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!