//////

CZĘSTO UŻYWANY FAKT

Coraz częściej uznawany jest fakt, że firma globalna zastępuje władzę publiczną jako główny podmiot w kierowaniu gospodarką światową i kontro­lowaniu jej (jako producenci przedmiotów, infrastruktury i usług kształtujących no­wą, światową gospodarkę firmy mają skłonność do twierdzenia, że „co jest dobre dla firmy, jest również dobre dla świata”).Te ogólne spostrzeżenia próbuje się przenieść na grunt współczesnego sektora i przedsiębiorstwa bankowego. G.S. Yip uważa, iż sektor (branża) jest wówczas glo­balny, gdy istnieją w nim powiązania międzynarodowe. W takim rozumieniu sektor bankowy (podobnie jak i cały przemysł usług finansowych) ma oczywiście charakter globalny, gdyż współczesna bankowość jest ex definitione sektorem o silnych, ponad– przeciętnych, różnorodnych powiązaniach międzynarodowych.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!