//////

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Dotyczą więc zagadnień związanych z rezultatami intelektualnej działalności człowieka.Zdefiniowane w konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pojęcie „własność intelektualna” obejmuje prawa do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych; działalności wykonawczej artystów, zapi­sów dźwięku oraz audycji radiowych i telewizyjnych; wynalazków we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności; odkryć naukowych; wzorów użytkowych i prze­mysłowych; znaków towarowych; znaków usługowych; nazw firmowych i oznaczeń handlowych; ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinach: przemysłowej, nauko­wej, literackiej i artystycznej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!