//////

EKSPANSJA BANKOMATÓW

Ekspansja bankoma­tów, zwanych nieprzypadkowo „inteligentnymi kasami” lub „automatycznymi kasje­rami”, specyficznego rodzaju terminali, zapewniających głównie możliwość pobiera­nia gotówki posiadaczom kart plastikowych (bankomatowych, płatniczych), jest jednym z najbardziej interesujących współcześnie fenomenów w światowej ban­kowości. Burzliwy ilościowy i jakościowy rozwój bankomatów (i sieci bankomato­wych) jest częścią większej całości: trwającego od lat stopniowego wypierania pieniądza gotówkowego przez bezgotówkowy, w tym głównie plastikowy, ponadto rozwoju bankowości elektronicznej. Zastosowanie technologii informatycznych telekomunikacyjnych w bankowości stało się impulsem do rozwoju nowych pro­duktów, usług i operacji bankowych.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!