//////

ELEKTRONICZNA FORMA KOMUNIKACJI

Elektroniczną formę komunikacji, niewymagającą bezpośredniej wizyty klienta w banku, często określa się anglojęzycznymi terminami home banking lub internet ban­king. Home banking zapewnia bezpośrednie połączenie modemowe między bankiem a klientem, natomiast w internet banking wykorzystuje się globalną sieć internetową. Jednym z najstarszych w Europie systemów home banking jest system, który roz­począł działalność w 19851, w Bank of Scotland.’ System o nazwie HOBS działa do dzisiaj w niewiele zmienionej formie. Urządzeniem po stronie klienta, które służy do realizacji usług bankowych, jest mały ekran z wbudowaną klawiaturą. Urządzenie ta­kie nazywa się Screen Phone, podłączone jest do linii telefonicznej i zapewnia reali­zację podstawowych usług bankowych w domu lub w siedzibie firmy.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!