//////

ELEKTRONICZNE FORMY KOMUNIKACJI

Pojawienie się elektronicznych form komunikacji spowoduje istotne zmiany w organizacji i zarządzaniu bankiem, które doprowadzą do trzech fundamentalnych zmian na rynku finansowym:Większość transakcji między przedsiębiorstwami a bankiem będzie miała charakter transakcji samoobsługowej. Możliwość bezpośredniego dotarcia do potencjalnego usługobiorcy eliminuje konieczność istnienia instytucji pośred­niczących.Profesjonalna obsługa usługobiorcy stanie się priorytetowym działaniem, two­rzącym wartość dodaną. Udział personelu bankowego w świadczeniu usług zmieni się ze spełniania rutynowych zadań o niskiej wartości w wysokowaito- ściowe, osobiste konsultacje dotyczące ważnych dla klienta kwestii — jego problemów lub pragnień.

Leave a Reply

error: Content is protected !!