//////

ELEKTRONICZNY PIENIĄDZ

Elektro­niczny pieniądz oznacza w konsekwencji problemy z kontrolowaniem gospodarki przez centralne urzędy. Granice otaczające narodowe rynki i państwa będą coraz bardziej „przepuszczalne”, coraz mniej ważne. Stephen J. Kobnn zadaje, bynajmniej nie jako jedyny, fundamentalne pytanie: „Czy wraz z początkiem XXI wieku nadal będzie można traktować suwerenność terytorialną jako podstawę kierowania polity- ką i gospodarką?”. W warunkach wszechogarniającej globalizacji oraz rewolucji techniczno-technologicznej granice w światowym systemie finansowym będą zapew­ne nadal istnieć, ale będą raczej wyznaczone przez strefy siły ekonomicznej (np. Tria­da) niż geopolityczne ugrupowania i regiony.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!