//////

FENOMEN GLOBALIZACJI

Globalizacja i towarzyszący jej wzrost roli konkurencji związane są bez wątpienia z rozlicznymi korzyściami i zaletami, z — tak ważną dla konsumen­tów — tendencją do obniżki kosztów i cen na czele. Zwolennicy globalizacji twier­dzą też, że nie jest ona sama przez się triumfem uniformizmu ani destrukcją kultur lokalnych i zatrudnienia.  Globalizacja ma też oponentów i krytyków, akcentujących jej koszty. Fenomen globalizacji niełatwo poddaje się próbom jednoznacznych ocen. Nie próbując w tym miejscu pokusić się o naświetlenie wszystkich niuansów globalizacji (makdonaldyza- cii amerykanizacji itd.), należy podkreślić, że procesy globalizacji w światowym sek­torze bankowa-finansowym są faktem, którego znaczenia nie sposób wręcz przecenić.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!