//////

FUNKCJE WIEDZY

Tak więc funkcje wiedzy w społeczeństwie przeszły zasadniczą ewolucję, a sama produkcja wiedzy stała się działalnością gospodarczą, o mierzalnych nakładach i wy­nikach. Poszczególne państwa i przemysły, a przede wszystkim właściciele chronio­nych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań konkurują o maksymalne zyski z ich sprzedaży i występują we wspomnianej już podwójnej roli: naukowców-twórców i menedżerów-handlowców. Zmiany te muszą oddziaływać również na istotę, sens, zadania i organizację działalności informacyjnej, o czym nie zawsze się pamięta, ma­jąc na uwadze tylko swobodny przepływ informacji tzw. wolnej, niezawłaszczonej, 0   przecenianej z reguły wartości dla bieżących potrzeb praktyki i postępu.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!