//////

JAK KAŻDE ZJAWISKO

Europa, również, a może przede wszystkim, postsocjalistyczna Europa Środkowo- -Wschodnia, obawia się o swoją przyszłość. Wrogo odnoszą się do globalizacji kraje ubogie. Globalizację nazywa się tam niekiedy nowym kolonializmem, a hasło wolne­go rynku nie przemawia do ludzi, którzy na tym rynku nie mają na razie wiele do sprzedania. Wizja ta napełnia wielu ludzi, wiele środowisk i instytucji lękiem; Jak praktycznie każde zjawisko czy każdy proces, również globalizacja i liberali­zacja związane są z nowymi szansami i wyzwaniami, towarzyszą im także ryzyko zagrożenia.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!