//////

JAKO CZŁONEK UNII

Polska, jako członek Unii Europejskiej, musi sprostać w tym zakresie wyzwa­niom, które Komisja Europejska i inne kraje członkowskie uważają za najważniejsze. Podstawowym warunkiem powszechności stosowania Internetu w procesach go­spodarczych jest dostęp do technologu — z czym nie ma większych problemów. Rynek dostawców usług, technologii, oprogramowania wspomagającego e-biznes rozwija się doskonale, a spółki sektora high-tech są siłą napędową giełd papierów wartościowych w wielu krajach. Istotnym ograniczeniem w rozwoju gospodarki elek­tronicznej jest natomiast brak opracowanych i uznanych za obowiązujące standardów wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!