//////

KOMUNIKACJA KLIENTA

Łącza ISDN zostały stworzone, aby zapewnić w pełni cyfrową sieć telekomunika­cyjną, umożliwiającą połączenie różnego sprzętu, takiego jak: telefon, komputer lub wideofon. Zaletą tych sieci jest duża przepustowość łącza, możliwość wykorzystania wielu kanałów do transmisji danych, przełączanie połączenia na inny zaprogramowa­ny numer, w przypadku gdy linia jest zajęta. Komunikacja klienta z bankiem odbywa się w dwóch trybach: on-line i off-line. W przypadku trybu on-line procesy realizacji (po stronie, banku) i zleceń (po stronie klienta) oddziałują na siebie natychmiastowo, tzn. między przyczyną (zlece­niem) a skutkiem (realizacją) nie ma zbędnej zwłoki.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!