//////

KOMUNIKATY O DZIAŁANIACH

Komunikaty o działaniach rządu, motywach podejmowania decyzji, przewidywa­nych konsekwencjach muszą być przekazywane społeczeństwu w sposób jasny i zro­zumiały, w przeciwnym wypadku powstaje wrażenie braku polityki informacyjnej. Rządzący bronią się wówczas przed zarzutami tłumaczeniem, że nikt nie widzi, jak ciężko pracują, a społeczeństwo otrzymuje przez to zbyt mało informacji (mit kozła ofiarnego). Oprócz opinii o złej polityce informacyjnej rządu istnieje opmia o sprawniejszych pod tym względem działaniach opozycji, co wynika z dużo większej swobody w gło­szeniu swoich poglądów przez reprezentantów przeciwnej strony sceny politycznej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!