//////

KONKURENCYJNOŚĆ BANKU

Można stwier­dzić, że konkurencyjność banku prowadzącego działalność operacyjną w dużej mierze będzie zależeć od posiadanych w ofercie systemów bankowości elektronicznej. Obecnie na świecie z sieci internetowej lub bezpośrednich, elektronicznych form przesyłania danych korzysta 150-200 min użytkowników. Eksperci z IBM Consult­ing Group podają, że Internet jest najszybszą zaakceptowaną technologią w historii świata. Minęło mniej niż 5 lat, a liczba użytkowników wyniosła 100 min. Dla porów­nania radio potrzebowało 38 lat, a telewizja 13 lat, by zdobyć 50 min użytkowników. Dane te świadczą o tyra, że idea globalnych sieci komputerowych nie może być zjawiskiem „sezonowym”, wręcz przeciwnie, obejmie lub, co bardziej prawdopodob­ne, wymusi przystąpienie nowych użytkowników.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!