//////

Kursy komputerowe MS ACCESS

Centrum szkoleniowe Euro Info Group Sp. z o.o. ma w swojej ofercie różne rodzaje kursów. Jeżeli dana osoba chciałaby zapoznać się z obsługą baz danych, to najlepszym rozwiązaniem będą dla niej kursy komputerowe MS ACCESS. Dzięki tym kursom można nabyć umiejętności związane z:

  • dodawaniem, kopiowaniem, a także usuwaniem rekordów baz danych,
  • korzystaniem z kwerend funkcjonalnych,
  • posługiwaniem się kwerendami wybierającymi,
  • kreowaniem raportów,
  • filtrowaniem poszukiwanych informacji,
  • metodami ochrony baz danych,
  • funkcjami importu oraz eksportu.

Należy zdawać sobie sprawę, że kursy komputerowe MS ACCESS składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania obu tych części jest identyczny i wynosi 12 godzin. Ten kurs jest dostępny w formie indywidualnej oraz grupowej. Cena pierwszej opcji jest wyższa i wynosi 900 złotych. Druga możliwość to wydatek 600 złotych. Warto zauważyć, że kurs w formie grupowej może odbywać się tylko dla ograniczonej liczby osób. Maksymalnie jedna grupa może liczyć 6 osób.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!