//////

LUDZKIE PRZYZWYCZAJENIA

Istnienie tych pierw­szych wynika w większości z ludzkich przyzwyczajeń. Tak naprawdę jest coraz mniej powodów, aby istniały tradycyjne placówki oferujące produkty bankowości detalicz­nej. Dzisiejsze technologie pozwalają uniknąć uciążliwego chodzenia do banku czekania na wypłatę gotówki. Te produkty bankowe, które mogą być oferowane na odległość za pośrednictwem np. terminala komputerowego lub bankomatów trzeciej generacji, za kilka lat — zdaniem A. Gershmana — nie muszą w ogóle być dostępne w oddziałach. Im sprzęt komputerowy będzie tańszy, a przecież.staje się niemal z dnia na dzień, tym usługi zdalne będą powszechniejsze.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!