//////

MASOWY CHARAKTER UŻYTKOWNIKÓW

Masowy charakter użytkowników połączeń internetowych staje się szansą dla instytucji finansowych w zakresie pozy­skania nowych klientów. Wykorzystanie globalnych sieci komputerowych w instytu­cjach finansowych powoduje, że produkty bankowe są coraz powszechniej dostępne na rynku oraz szybsze staje się dotarcie do różnych, często dotąd nieznanych ofert finansowych. Coraz mniejszą rolę zaczyna odgrywać odległość między instytucjami finansowymi a siedzibami przedsiębiorstw bądź miejscem zamieszkania klientów de­talicznych. Powszechność produktów i usług bankowych powoduje, że zabieganie o klienta staje się sprawą priorytetową.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!