//////

MOŻLIWOŚCI TELEFONU

Duże, choć wciąż niewykorzystane, możliwości daje zwykły telefon i poczta głoso­wa. Konsekwencją upowszechniania innych form komunikacji (telefonia komórko­wa) będzie łatwiejsze i szybsze wykonywanie operacji bankowych.’ Z jednej strony, stosowanie bankowości elektronicznej odciąża personel-bankowy zatrudniony w księgowości od znacznej ilości operacji papierowych przeprowadzanych codzien­nie w banku, co pozwala uniknąć wielu błędów, które w znacznym stopniu opóźnia­ją efektywność pracy całej infrastruktury bankowej. Z drugiej strony może prowadzić do znaczącej redukcji zatrudnienia w sektorze bankowym. Wykorzystanie systemów bankowości elektronicznej umożliwia wysoki stopień przepływu informacji, który jest elastyczny, szybki i przede wszystkim łatwo dostępny, a właśnie te cechy decy­dować będą o konkurencyjności na rynku.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!