//////

NA PRZESTRZENI LAT

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się ogromną rewolucję, nie tyle jeśli chodzi o technologie, ile o zmiany, jakie następują w instytucjach finansowych, które dążą do wykorzystania w pełni idei globalnych sieci komputerowych. Instytucje finan­sowe łączą posiadane ogromne zasoby tradycyjnych systemów informatycznych z technologią globalnych sieci komputerowych, umożliwiającą komunikowanie się z coraz szerszym kręgiem potencjalnych klientów, bez konieczności pojawiania się ich w banku. Opisane działania instytucji finansowych określane są mianem e-biznesu, który zmienia globalnie dotychczasowe zasady funkcjonowania banku.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!