//////

NIE BEZ PRZYCZYNY

Nie bez przyczyny sprawy te doczekały się obecnie kompleksowego uregulowa­nia na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysło­wej i Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku — O rzecznikach patentowych, które opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw nr 49 z 2001 r., w poz. 508 i 509.W celu zapewnienia pełnej efektywności wspomnianych procesów muszą być spełnione trzy podstawowe warunki.Warunkiem pierwszym jest prawne zabezpieczenie osiągnięć jako własności prywatnej.   Wiedza o potencjalnej wartości gospodarczej winna być chroniona przed nieuprawnionymi i zabezpieczona szybko, gdyż ze swej natury jest ona wciąż poszu­kiwana przede wszystkim przez „konkurentów”, a z drugiej strony jest nietrwała i przemijająca (tzw. moralne zestarzenie się wiedzy).

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!