//////

NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Nowe technologie informatyczne pomagają tworzyć idealny rynek według idei Adama Smitha, w którym usługodawcy i usługobiorcy mogą się komunikować bez straty czasu ani ponoszenia dodatkowych kosztów. Znalezienie usługobiorcy przez usługodawcę, lub odwrotnie, jest pierwszym problemem idei gospodarki rynkowej. Drugim jest dostosowanie rodzaju i jakości usług do wymagań rynku. Internet ułatwia usługobiorcy zdobycie informacji o produktach oraz warunkach transakcji. Z czasem nowa jakość stosowanych technologii informatycznych jeszcze bardziej zautomatyzuje negocjowanie optymalnych warunków transakcji.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!