//////

OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Obowiązkiem udostępniania informacji publicznej ustawodawca obciążył nie tylko organy władzy publicznej, do których w rozumieniu tej ustawy należą organy admi­nistracji, lecz również inne podmioty wykonujące zadania publiczne.Ustawa ta wymaga oddzielenia informacji publicznej od polityki informacyjnej. Pierwsza z tych funkcji oznacza przekazywanie obiektywnych informacji dotyczą­cych samych faktów, czyli np. podjętych decyzji czy stosowanych regulacji. Druga dotyczy prezentowania intencji działania rządzących, interpretowania posunięć i uka­zywania celów, do jakich dąży władza publiczna, podejmując określone działania.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!