//////

OBOWIĄZUJĄCA USTAWA

Obowiązująca ustawa o służbie cywilnej sytuuje rzecznika w gronie urzędników kor­pusu służby cywilnej — na stanowisku średniego szczebla zarządzania. Wynika z tego podległość służbowa rzecznika względem dyrektora generalnego w minister­stwie. Można przypuszczać, że zadania rzecznika skupiają się wówczas wokół spraw związanych z administrowaniem i kierowaniem podległym mu zespołem — a nie —  co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. — z wykonywa­niem polityki informacyjnej. :Niezwykle ważne jest docenienie roli, jaką odgrywają rzecznicy prasowi woje­wodów. Są oni przecież rzecznikami rządu w terenie. To do nich należy zadanie „sprzedawania” prac rządu w województwach.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!