//////

OCENA KORZYŚCI

Klienci będą odnosić ko­rzyści z tytułu większej elastyczności i wygody, a banki będą w stanie zmniejszać koszty, nie tylko dzięki redukcji sieci kosztownych oddziałów, lecz także dzięki prze­rzucaniu na klientów pracy związanej z obsługą transakcji (a także odpowiedzialno­ści za jej: prawidłowość). Bankowość uległa głębokiej transformacji: z branży, w której dominowały pracochłonne techniki wytwarzania i dostarczania usług, staje się ona branżą kapitałochłonną, wymagającą ogromnych nakładów na sprzęt umożli­wiający automatyzację wytwarzania i świadczenia usług finansowych. Zastosowanie nowych technik i technologii w bankowości nie jest celem samym w sobie.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!