//////

OCHRONA WŁASNOŚCI

Ochronie tych praw sprzyja fakt, iż innowacyjne rozwiązania w nauce, technice, kulturze i pozostałych dziedzinach po spełnieniu określonych warunków — podlegają zawłaszczeniu na rzecz ich twórców i ochro­nie przed niedozwolonym ich wykorzystywaniem przez nieuprawnionych, na mocy obowiązującego ustawodawstwa oraz porozumień międzynarodowych, w tym norm prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa zwalczania nie­uczciwej konkurencji itd. Prawa ochrony własności intelektualnej mają też decydujący wpływ na procesy wdrażania, czyli bezpośredniego zastosowania w praktyce, a także upowszechnia­nia osiągnięć nauki i techniki oraz na-działalność informacyjną w tym zakresie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!