//////

PODNOSZENIE POZIOMU

Sprawia to, że bankowcy muszą i będą nadal musieli wznosić się na wyższy poziom profesjonalizmu (funkcje doradcze itd.). Współcześnie dąży się do łączenia produktu i usługi lub nawet przeobrażenia produk­tu w usługę (zasada „nieustającego serwisu”). Prowadzone są badania nad sztuczną inteligencją, telewizją interaktywną, a ponadto nad sensorami, urządzeniami, które umożliwiają porozumienie się z komputerem za pomocą głosu. Lista już stosowa­nych lub dość daleko zaawansowanych nowinek techniczno-technologicznych, zarówno informatycznych, jak i telekomunikacyjnych, jest coraz bardziej pokaźna.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!