//////

PODOBNIE JAK Z BANKAMI

Podobnie jest z wie­loma „bankami globalnymi” (głównie amerykańskimi, japońskimi, zachodnioeuro­pejskimi), funkcjonującymi nie tylko w swoim kraju macierzystym, ale i za granicą. Dotyczy to wreszcie licznych produktów i usług bankowych, które można określić mianem globalnych (wiele z nich ma bowiem charakter wystandaryzowany, nie róż­niąc się — co do istoty — w poszczególnych krajach; klasycznymi wręcz przykłada­mi są choćby operacje zagraniczne). W rezultacie, ogólnie biorąc, z pewnymi zastrze­żeniami można współcześnie mówić o jednym światowym „biznesie bankowym . Dziś jesteśmy świadkami powstania globalnego rynku wytwarzania i sprzedaży.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!