//////

PODSTAWOWA ZASADA ETYKI

Od roku 1989 o polityce informacyjnej kolejnych rządów mówi się, że jest niespój­na, nieczytelna i niewystarczająca. Co ciekawe — niezadowolenie dotyczy nie sensu stricto informacji, ale zdarzeń politycznych i sposobu, w jaki są one przedstawiane. Stąd też rodzi się wiele stereotypów i mitów w postrzeganiu polityki informacyjnej. Mimo że podstawową zasadą etyki zawodowej specjalisty od komunikacji jest mó­wienie prawdy lub nieudzielanie odpowiedzi, to niektórzy nadal wierzą w skuteczność nie tylko okazjonalnych nieścisłości, lecz w strategię kłamstwa w ogóle. Według tej teorii kłamstwo powtórzone stokrotnie staje się prawdą. To najbardziej bezwzględny i niemoralny sposób informowania społeczeństwa (mit Josepha Goebbelsa).

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!