//////

POLITYKA I INFORMACJA

Informacja, prawo do jej uzyskiwania i upowszechniania stanowią jeden z fundamen­tów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. ,W Polsce do początku lat 90. XX w. przepływ informacji, jej upowszechnianie i zawartość merytoryczna były obwarowane licznymi uregulowaniami, które — choć w swej istocie miały służyć swobodzie komunikowania — skutecznie ten proces utrudniały. W systemie gospo­darki centralnie zarządzanej nie było w Polsce odpowiednich warunków do innego spojrzenia na kwestie informowania społeczeństwa, jak tylko przez pryzmat szeroko rozumianej propagandy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!