//////

POLSKA GOSPODARKA A GLOBALIZACJA

Rynek informatyczny i telekomunikacyjny dostarczają narzędzi oraz metod umożli­wiających współuczestniczenie w nowoczesnej gospodarce i jej globalnym działaniu. W społeczeństwie nowej gospodarki nie tylko sukces ekonomiczny i zawodowy, lecz także zdolność do uczestniczenia w rynku konsumentów, zdominowanym przez do­bra wymagające obycia z technologią informatyczną, powodują nowy podział klaso­wy: na uczestników nowej gospodarki i tych pozbawionych uczestnictwa. Odnosi się to również do organizacji gospodarczych. Część z nich, wprowadzając technolo­gie informatyczne do swoich operacji oraz informatyczne systemy wspomagające za­rządzanie, jest w stanie nadążyć i wsiąść do pociągu z napisem gospodarka globalna—  e-biznes.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!