//////

POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES

Z drugiej strony muszą to być firmy mające pomysł na własny biznes, gdyż nawet najnowocześniejsza technologia i najlepsze oprogramowanie nie pomogą, gdy za­braknie klarownej koncepcji, jak realizować biznes oraz realnie określić cel, który pragnie się osiągnąć. Czynnikiem zdecydowanie niesprzyjającym rozwojowi nowej gospodarki jest brak dynamizmu we wdrażaniu konkretnych rozwiązań biznesu internetowego do codziennej praktyki gospodarczej. Spowodowane jest to brakiem wsparcia finansowe­go projektów internetowych. Brak jest funduszy, inwestycyjnych, prywatnych in­westorów zainteresowanych inwestowaniem swoich środków w obiecujące projekty e-biznesu.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!