//////

POSTĘPUJĄCE PROCESY

Postępujące procesy integracji i wspólna polityka ekonomiczna, socjalna czy po­lityka zatrudnienia przyczyniły się do zwiększenia otwartości europejskiego sektora publicznego. Wzrosło zainteresowanie firm europejskich informacjami dotyczącymi problematyki zatrudnienia. Jak wykazują badania przeprowadzone w 1998 r., 58% firm rynku Unii Europejskiej uważa, że lepszy dostęp do informacji pozwoliłby im rozszerzyć swoją działalność w Unii. Ponad 66% firm wyraża potrzebę uzyskiwania precyzyjnych informacji na temat procedur administracyjnych Unii, a 25% sądzi, że przeszkody w handlu czy działalności produkcyjnej mogą być spowodowane niedo­stateczną informacją na temat zasad obowiązujących we Wspólnocie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!