//////

POWSZECHNE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW

Powszechne zastosowanie systemów bankowości elektronicznej wiąże się ze zmianą struktury,zatrudnienia pracowników banku. Skrócenie czasu wykonywania operacji bankowych, dzięki zastosowaniu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pracę pracowników, zatrudnionych w dzidach księgowości. Równocześnie wzrasta rola i znaczenie specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie informatyki oraz profesjonalnej bezpośredniej obsługi klienta. Coraz bardziej zarysowuje się podział personelu bankowego na front-office (personel odpo­wiedzialny za pozyskanie klienta oraz jego obsługę bezpośrednią) oraz back-office (personel odpowiedzialny za realizację operacji księgowych, niemający bezpośred­niej styczności z klientem).

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!