//////

PRAWO, REKLAMA, DORADZTWO

Prawo, reklama, doradztwo gospodarcze oraz usługi finansowe zostały umiędzynaro­dowione. Bez względu na rynek, na którym operują, firmy (banki) z całego świata starają się działać i wyglądać tak, jakby były przedsiębiorstwami lokalnymi. Wśród międzynarodowych aliansów i przedsięwzięć możliwych dzięki komputerom oraz zaawansowanym technikom komunikacyjnym pojęcie narodowości coraz bardziej się rozmywa. O ile w latach 70. XX w. zmartwieniem było to, że firmy (banki) mię­dzynarodowe mogą stać się zagranicznym ramieniem rządu, o tyle teraz mówi się 0  tym, że przestają działać w interesie własnego kraju, przenoszą miejsca pracy za granicę, unikają podatków, powodując erozję gospodarczej suwerenności swojego państwa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!