//////

PRECYZYJNE ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie to precyzuje także, kto może pełnić funkcję rzecz­nika prasowego w organach administracji rządowej. Powinna to być osoba mająca kwalifikacje wymagane na stanowisku doradcy ministra (w przypadku rzecznika pra­sowego wojewody — na stanowisku wojewódzkiego rzecznika prasowego), a ponad­to      kwalifikacje i praktykę dziennikarską. Niemniej jednak w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w tabeli grup stanowisk urzędniczych wymóg praktyki dziennikarskiej nie został zapisany. W wymaganych kwalifikacjach rzecznika prasowego umieszczono tylko wyższe wykształcenie. Dyplomem ukończenia studiów oraz praktyką dziennikarską legity­mowała się większość rzeczników prasowych rządu, m.in. Jerzy . Urban, Marcin Gogulski, Małgorzata Niezabitowska, Jarosław Sellin, Tomasz Tywonek, a także Antoni Styrczula i Aleksandra Jakubowska.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!