//////

PROCESY GLOBALIZACJI

Przesłanki te wskazują na to, że mimo pewnych zagrożeń rozwój informatyki, a zwłaszcza e-biznesu, w Polsce będzie w najbliższych latach postępować dynamicz­nie. Polityka rządu oraz parlamentu sprzyja temu rozwojowi. Nie bez znaczenia jest istnienie wykwalifikowanej kadry, potrafiącej wdrażać rozwiązania e-biznesowe i nimi zarządzać, oraz konkurencyjnych firm — dostawców produktów i usług oferu­jących, a także wdrażających aplikacje e-biznesowe.Procesy globalizacji przyspieszają gwałtownie we wszystkich częściach świata. Po­stępująca globalizacja, wspomagana nowymi zjawiskami w sferze techniki i finansów, zmienia tradycyjne trendy gospodarcze. Nowe technologie — Internet, telekomunika­cja, EDI, biotechnologia, nowe źródła energii, pozwalające m.in. na zmniejszenie do minimum odległości dzielących rynki w różnych częściach świata, tworzą nową go­spodarkę.

Leave a Reply

error: Content is protected !!