//////

PROCESY REALIZACJI

Klient ma do dyspozycji moż­liwie najbardziej aktualne dane, a jego zlecenia wykonywane są natychmiastowo. Przy’ pracy on-line narzędzie komunikacyjne (np. modem) musi mieć najczęściej przez cały czas zestawione połączenie (istnieją systemy, gdzie ten warunek nie jest spełniony — połączenie zestawiane jest na czas transmisji danych). W praktyce ozna­cza to konieczność ciągłego połączenia telefonicznego klienta z bankiem w trakcie korzystania z systemu bankowości elektronicznej. W przypadku trybu off-line procesy realizacji (po stronie banku) i zleceń (po stronie klienta) nie oddziałują na siebie natychmiastowo, tzn. między przyczyną (zleceniem) a skutkiem (realizacją) występuje złożona zwłoka.

Leave a Reply

error: Content is protected !!