//////

PRODUKTY BANKOWE

Produkty bankowe muszą być zaoferowane w odpowiedniej formie, we właści­wym miejscu i czasie. Realizacja tego celu odbywa się przez przyjęcie odpowiedniej polityki dystrybucji produktów. Kanały dystrybucji stosowane przez instytucje finan­sowe można podzielić na tradycyjne (realizacja dyspozycji klienta odbywa się przez obieg dokumentu papierowego) oraz elektroniczne (realizacja dyspozycji klienta odbywa się przez: elektroniczne nośniki informacji, takie jak karta perforowana, dys­kietka, taśma magnetyczna lub komunikowanie się klienta z bankiem i banku z klien­tem, wykorzystujące standardowe linie telefoniczne, dzierżawione łącza X.25 lub cyfrowe linie telefoniczne ISDN).

Leave a Reply

error: Content is protected !!