//////

PRODUKTY BANKOWE

Produkty bankowe oferowane za pośrednictwem sieci internetowej lub bezpo­średniego połączenia modemowego stają się coraz bardziej powszechne. W bardzo krótkim czasie powstał rynek sprzedających i kupujących produkty trwałego użytku, a także produkty finansowe, wykorzystujących elektroniczny przekaz informacji. Według danych firmy Merrill Lynch & Co. na świecie drogą internetową dokonuje się 35 mld transakcji dziennie. Do najważniejszych zalet przemawiających za bankowością elektroniczną nale­żą obniżenie kosztów własnych banku oraz zwiększenie dostępności jego produk­tów.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!