//////

PRZEMIANY SPOWODOWANE ZMIANAMI

Przemiany spowodowane zmianami ustrojowymi oraz transformacją gospodarki polskiej do gospodarki wolnorynkowej spowodowały, że polskie przedsiębiorstwa stanęły wobec konieczności szybkiej reakcji na konkurencję międzynarodową oraz dostosowania swoich działań do wymogów rynku globalnego. Zdecydowanie wzro­sło znaczenie handlu międzynarodowego oraz innych form powiązań gospodarczych wykraczających poza granicę państwa. Skończył się okres prowincjonalnego izola- cjonizmu, błogiego spokoju charakterystycznego dla rynku producentów i rynku nie­zaspokojonego popytu. Skutki otwarcia na gospodarkę światową dotknęły nie tylko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, niejako stworzone do kontaktów międzynarodowych centrale handlu zagranicznego, ale również organizacje gospodarcze, które koncentrowały się jedynie na rynku krajowym.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!