//////

REALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Przykładowo, dzięki zastosowaniu technologii internetowych do realizacji łańcucha dostaw i zaku­pów koszty produkcji samochodu obniżone zostaną średnio o ok. 1000 USD. Nowe oblicze i nieporównywalnie większą od dotychczasowej dostępność usług detalicz­nych zyskuje sektor bankowo-fmansowy i ubezpieczeniowy.   Według badań przeprowadzonych przez firmę PricewaterhouseCoopers, za 5 lat liczba użytkowników Internetu w Europie Środkowo-Wschodniej zmieni się o 320%. Równie silny wzrost jest spodziewany w krajach Ameryki Południowej i Środkowej, nieco mniej wzrośnie liczba użytkowników Internetu w rejonie Azji i Pacyfiku. Pod względem liczby użytkowników Internetu na czołowym miejscu pozostanie USA, gdzie już teraz ich liczba jest największa na świecie i przekracza 15-krotnie liczbę użytkowników w Europie Środkowo-Wschodniej.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!