//////

ROZDZIELENIE DZIAŁALNOŚCI

Stąd też zauważyć można sporą dowolność w interpretacji przepisów regulujących kwestie związane z umiejscowieniem tego stanowiska bądź w strukturach politycznych, bądź urzędni­czych. Tym samym — w zależności od przyjętej w poszczególnych ministerstwach formuły — rzecznik jest albo politykiem (jeśli funkcjonuje w ramach gabinetu poli­tycznego), albo urzędnikiem służby cywilnej i w każdym z tych przypadków podle­ga innym procedurom — zarówno w zakresie obowiązków i ograniczeń, jak i praw. Inny jest również jego status wewnątrz instytucji i w kontaktach z dziennikarzami. Zgodnie z rozdzieleniem działalności informacyjnej od polityki informacyjnej rzecz­nik prasowy powinien zajmować miejsce w biurze politycznym ministerstwa.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!