//////

SIATKA POJĘĆ

Drugą z przesłanek, wręcz filarem i siłą napędową przemian w bankowości, jest bezprecedensowy rozwój nowych, coraz bardziej zaawansowanych technik i techno­logii, głównie informatycznych i telekomunikacyjnych. Symbolem rosnącej rangi oraz wyjątkowej aktualności tych zjawisk, określanych nawet mianem rewolucji technologicznej, jest nadzwyczajna eksplozja nowych terminów dotyczących nowe­go pieniądza i nowej bankowości.  Siatka pojęć stosowanych przez współczesnych bankowców wzbogaciła się min. o: pieniądz elektroniczny, e-cash, pieniądz plastikowy, karty mikroprocesorowe, elektroniczną portmonetkę, inteligentne karty płatnicze, bankowość elektroniczną, bankowość wirtualną, bankowość internetową bankowość on-line, telebanking, bankowość całodobową, bank non stop, bankowość samoobsługową, bankowość zdalną.

Leave a Reply

error: Content is protected !!