//////

SKUPIENIE RZĄDU

Rząd skupia się bowiem na pracy, a opozycja na podważaniu sensowności jego dzia­łań — im więcej ich podejmuje rząd, tym opozycja ma więcej powodów do krytyki (mit profesjonalnej opozycji).  W polskim życiu politycznym nie utrwaliła się jeszcze opinia, że za wizerunek rządu odpowiedzialny jest każdy: od premiera, przez ministrów, po wszystkich po­słów koalicji. Dlatego też tak istotna wydaje się bezkonfliktowa współpraca w zakre­sie polityki informacyjnej, co może zapobiec publicznemu wygłaszamu nieprzemy­ślanych, wręcz dezinformujących opinii (mit braku odpowiedzialności).Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. przyznaje   zgodnie ze standardami międzynarodowymi — prawo dostępu do informacji pu­blicznej każdemu, kto taką wolę wyrazi (osobiście lub na piśmie), niezależnie ód na­rodowości (Konstytucja RP literalnie czyni to tylko względem obywateli polskich).

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!