//////

SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

Pracownicy back-office są wypierani przez systemy ban­kowości elektronicznej, które eliminują papierowe zlecenia klientów,.wprowadzają automatyzację procesów realizacji i przetwarzania zleceń oraz automatyzację elektro­nicznego obiegu informacji między bankiem a klientem. Szczególnego znaczenia nabiera jakość obsługi klienta w wykonaniu pracowników front-office. O jakości obsługi klienta decydują takie czynniki, jak zdolności interpersonalne (łatwość ko­munikowania się, cierpliwość, skrupulatność, uprzejmość), umiejętność negocjacji, kultura osobista, etyka zawodowa. Pracownik posiadający te cechy , staje się coraz bardziej ceniony i poszukiwany na rynku pracy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!