//////

SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

Problemy te mają szczególne znaczenie i muszą być brane pod uwagę w warunkach tworzenia wspólnot europejskich, gdyż w wyniku powszechnej komercjalizacji na­uki nawet informacja jest obecnie towarem. Wobec tego twórcy rozwiązań innowa­cyjnych, oprócz starań o uznanie w środowisku, a w sferze nauki m.in. w celu zdo­bywania odpowiednich stopni i tytułów naukowych, usilnie dążą do zapewnienia sobie autorstwa wyników swoich opracowań, a następnie aktywnie uczestniczą w sprzedaży swej wiedzy, umiejętności i praw. Zapewniają im to traktaty Unii Europejskiej, które mimo że — w ramach tzw. czterech wolności — gwarantują swobodny przepływ siły roboczej, towarów, usług i kapitałów między państwami członkowskimi, to jednak nie gwarantują; swobodnego przepływu informacji o     najnowszych rozwiązaniach, innowacjach.

Leave a Reply

error: Content is protected !!