//////

Szkolnictwo wyższe a pasja studenta

Mówi się, że studiowanie zabija pasję i kreatywność. Czy rzeczywiście tak jest? Na wielu polskich uczelniach na pewno, ale nie na wszystkich. Są bowiem takie wydziały, które – na wzór wydziałów z Europy Zachodniej – starają się nie tylko nie zabić pasji studentów, ale przeciwnie – rozwinąć ją i skierować na właściwe tory. Jak osiągnąć taki (trudny przecież) rezultat? Otóż po pierwsze i najważniejsze – trzeba odejść od archaicznego już traktowania studenta jako osoby niekompetentnej i nieporadnej. Student powinien być partnerem profesora, współpracować z nim, a może nawet inspirować.

Oczywiście szkolnictwo wyższe w naszym kraju nie będzie uczyć studentów pasji i kreatywności, jeżeli sami wykładowcy taką pasją i kreatywnością nie będą się wykazywać. To zresztą duży mankament naszych uczelni – wykładowcy sprawiający wrażenie, że sami nie wierzą w to, co mówią. Miejmy jednak nadzieję, że młodsze pokolenia, bardziej zindywidualizowane i zaangażowane, zmienią tę tendencję, bo przecież nie da się zarazić pasją, jeżeli samemu tej pasji się nie posiada.

Leave a Reply

error: Content is protected !!